Emprove

EMpowering PROfessional RelatiVEs in Europe

За проекта

С напредването на възрастта все повече възрастни хора имат физически или психични увреждания. До 2047 година една от всеки четири жени (21%) и един от всеки шест мъже (17%) на възраст над 65 години ще имат увреждания, включително физически такива. Възрастните хора с психични проблеми се чувстват по-крехки и уязвими от преди, тъй като контактът с болногледачи е сведен до минимум, а самотата и пренебрегването стават реалност за много от тях.

Целта на проекта EMPROVE е да подкрепи качеството на грижата за възрастни хора чрез създаване на иновативна учебна програма за хората, които биха искали да се обучават, за да станат Професионален роднина. Професионалният роднина е професията на Мениджър на гериатрични грижи: някой, който е със семейството, планира и наблюдава грижата. Той/тя има подходяща подготовка и опит и не се бори с емоционален багаж.

Активности

Управление на проекта с активности за наблюдение, разпространение и оценка на проекта.

Разработка на обучителния курс и ръководството EMPROVE

Разработка на платформата за електронно обучение EMPROVE

Разпространение и устойчивост

Резултат 1

Обучителен курс, насочен към придобиване на уменията и компетенциите на Професионален роднина.

Резултат 2

Ръководство, насочено към участниците в курса и описващо общите познания за професията на Професионален роднина.

Резултат 3

Платформа за електронно обучение със съдържанието на обучителния курс EMPROVE.

Цели

Насърчаване на качеството на образователните практиките в областта на Професионалното образование и обучение (ПОО) чрез създаване на високо иновативна обучителна програма, водеща до придобиване на компетенции в рамките на една от професиите на бъдещето – Професионален роднина.

Подобряване на качеството на живот на възрастните хора и техните семейства чрез предлагане на професионална грижа от обучен Професионален роднина.

Въвеждане на иновативни техники в областта на здравеопазването на възрастните хора в постоянно застаряващите общества.

Подобряване на възможностите за сътрудничество между европейските държави в областта на здравеопазването, както и на обмена на знания и опит в областта на проекта.

Партньори